Chỉ tơ vắt sổ

Liên hệ

Thông tin về chỉ tơ vắt sổ

  • Tên sản phẩm: Chỉ tơ vắt sổ 
  • Loại sợi: Chỉ tơ 
  • Kích thước :3000m đến 5000m tuỳ thuộc vào nhu cầu của khách hàng 
  • Đơn vị: Cuộn
  • Màu sắc: Đa dạng, phong phú