Chỉ tơ 150

Liên hệ

Thông tin về chỉ tơ 150 

  • Tên sản phẩm: Chỉ tơ 150 
  • Loại sợi: Tơ 150 
  • Kích thước: 3000m đến 5000m tùy theo nhu cầu của khách hàng 
  • Độ hút ẩm: 0,4% 
  • Đơn vị: Cuộn 
  • Màu sắc: Đa dạng, phong phú